Navigation Menu

สุสาน 13 กษัตริย์

By on ก.ค. 29, 2014 in จีน, ปักกิ่ง, สถานที่ท่องเที่ยว | 0 comments

สุสาน 13 กษัตริย์ หรือวังใต้ดิน (สือซานหลิง) ตั้งอยู่ทางชานเมืองด้านตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง ห่างจากตัวเมือง 50 กว่ากิโลเมตร เป็นสถานที่บรรจุพระศพของพระจักรพรรดิราชวงศ์หมิง 13 องค์ การก่อสร้างยืดเยื้อมาเป็นเวลากว่า 200 ปี ตั้งแต่เริ่ม ทำการก่อสร้างในปี ค.ศ.1409 จนถึงราชวงศ์หมิงสิ้นสุดลงในปีค.ศ. 1644 ในบรรดา 13 สุสานนี้...

Read More