Navigation Menu
ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย

  • Author: ben_salivary
  • Date Posted: มี.ค. 15, 2014
  • Category:

ประเทศอินเดีย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐอินเดีย ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอนุทวีปอินเดีย มีประชากรมากเป็น อันดับที่สองของโลก และเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก อีกทั้งยังมีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน ดังนั้น สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน จึงเป็นการผสมผสานระหว่างของเก่าและใหม่ อินเดียเป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดู พุทธ และมุสลิม นอกจากนี้วิถีชีวิตของคนอินเดียยังได้รับอิทธิพลความเชื่อ ความศรัทธา จากศาสนาฮินดูเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากประชากรอินเดียส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูนั่นเอง ด้วยเหตุผลต่างๆ เหล่านี้เอง ทำให้มีคนจำนวนมากไปทัวร์อินเดียตลอดทั้งปี

หากได้ไปทัวร์อินเดียก็ไม่น่าที่จะพลาดกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย และยัเป็นศูนย์กลางทางการเมืองของประเทศสถานทูตต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่ประชากรมีรายได้สูงที่สุดในประเทศอินเดียอีกด้วย  อินเดียยังเป็นดินแดนที่ชาวพุทธจะต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิต เนื่องเป็นสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีความสำคัญต่อชาวพุทธทั่วโลกเป็นอย่างมาก โดยเรียกสถานที่เหล่านั้นว่าสังเวชนียสถานทั้ง 4 อันได้แก่

-ลุมพินีวัน คือสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นอุทยานที่น่ารื่นรมย์ อยู่กึ่งกลางรหว่างเมืองเทวทหะ กับกรุงกบิลพัสดุ์ ภายในเป็นที่ตั้งของซากวัดเก่าแก่ สระน้ำที่พระนางสิริมหามายาทรงสนาน, รูปปั้นหินอ่อนตอนพระนางประสูติพระราชโอรส และเสาหินที่พระเจ้าอโศกมหาราชจารึกไว้ว่า เป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า และในปี พ.ศ. 2540 สถานที่แห่งนี้ก็ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ “ลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า”

-พุทธคยา คือสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริเวณใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นต้นที่ 4 นับจากต้นที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ส่วนเจดีย์พุทธคยาที่เห็นนี้ สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ราว พ.ศ. 236 และได้ต่อเติมสมัยพระเจ้าหุวิชกะ กษัตริย์แห่งเมืองมคธ ถือเป็นพุทธสังเวชนียสถานอีกแห่ง ที่มีความสำคัญต่อชาวพุทธทั่วโลก ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วม พุทธ-ฮินดู

-สารนาถ คือสถานที่แสดงปฐมเทศนา ซึ่งพระพุทธองค์ได้แสดงธัมจักรกัปปวัตตนสูตร อันเป็นสูตรแรกที่พระองค์ แสดงเพื่อโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ในวันเพ็ญ เดือน 8 นั่นก็คือ วันอาสาฬหบูชา นั้นเอง  ภายในบริเวณยังเป็นที่ตั้งของเจดีย์ ธัมเมกะสถูป ซึ่งสร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราชอีกด้วย

-กุสินารา คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน และยังเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า มีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่า มาถากุนวะระกาโกฏ ซึ่งแปลว่า ตำบลเจ้าชายสิ้นชีพ โดยหลังจากปรินิพพานแล้ว โทณพราหมณ์ ได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น 8 ส่วนตัวกันเพื่อกระจายไปยังที่ต่างๆ ให้ชาวพุทธได้สักการะบูชากัน

เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ควรรู้ก่อนไปทัวร์อินเดีย
- นักท่องเที่ยวสามารถต่อรองราคาสินค้าได้ และแนะนำให้ต่อรองก่อนซื้อสินค้า เพราะว่าคนอินเดียจะไม่มีการโกรธกัน หากสามารถเจรจาได้ราคาที่น่าพอใจแล้วค่อยตัดสินใจซื้อก็ยังไม่สาย

- ควรดื่มแต่น้ำขวดที่มีการบรรจุขวดอย่างดี และไม่ควรรับประทานน้ำแข็งเพราะอาจเสี่ยงต่อการท้องร่วงหรือท้องเสียได้ง่าย ถ้าอยากดื่มน้ำเย็นๆ ควรซื้อน้ำที่แช่เย็นจากตู้แช่

- เมื่อมาทัวร์อินเดียสิ่งที่ห้ามลืมเลยนั่นก็คือ ยาแก้ท้องเสีย เพราะอาหารอินเดียมีเครื่องเทศแรง อาจไม่ถูกท้องคนไทย อีกอย่างที่อยากแนะนำคือ ยาแก้แพ้ (อากาศ) เพราะที่นี่ฝุ่นเยอะมาก อาจทำให้เรามีอาการแพ้อากาศ แพ้ฝุ่นได้

- อย่าให้เงินหรือสิ่งของแก่ขอทาน เพราะพวกเขาจะตามติด จนสร้างความรำคาญแก่ท่านได้

- สกุลเงิน รูปีอินเดีย (INR) อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 รูปี เท่ากับ 1.9 บาท (ข้อมูล เดือนมีนาคม พศ. 2557) บัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้ทั่วไปคือบัตร Visa American Express และ Mastercard

Post a Reply

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>